!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Integritetspolicy

I nedanstående dokument finns föreningens integritetspolicy, registerförteckning, instruktioner för personuppgiftsincidenter, instruktioner för hantering av ostrukturerat material, checklista för styrelsen, beskrivning av enskildas rättigheter, informationsbrev om integritetspolicy, instruktioner för personuppgiftsbiträdesavtal, samt avtalsvillkor med BRFNET som levererar föreningens hemsida.

Materialet har tagits fram med stöd i de mallar som Riksidrottsförbundet utvecklat för idrottsföreningar, men anpassats efter vad som gäller en bostadsrättsförening.

Vid frågor om integritetspolicy och registerförteckningen kontaktas styrelsens IT-ansvarig.

Dokument

integritetspolicy.pdf 2018-10-20
registerforteckning.pdf 2018-10-20
ostrukturerat_material.pdf 2018-10-20
personuppgiftsincidenter.pdf 2018-10-20
enskildas_rattigheter.pdf 2018-10-20
info_om_integritetspolicy.pdf 2018-10-20
personuppgiftsbitradesavtal.pdf 2018-10-20
cheklista_for_styrelsen.pdf 2018-10-20